Årets växt(er) 2024

Backklöver (Trifolium montanum)*
Brunklöver (Trifolium spadiceum)

Svenska Botaniska Föreningen utser varje år Årets växt. I år har man valt två arter klövrar: backklöver och brunklöver. Arterna har valts för att de befaras minska och att vi därför behöver mer information om dem. Dessutom är det meningen att det ska stimulera till att gå ut i fält och leta upp arter som är ganska lätta att lära sig känna igen även som ny botanikintresserad. Lägg in fynden i Artportalen senast 31 oktober. Information om arterna finns i SBF:s Vilda Växter (2024 : 1) samt Svensk Botanisk Tidskrift (2024 : 2 – kommande nummer).

*Foto: Hugo.arg, CC BY-SA 3.0  via Wikimedia Commons.

Scroll to Top