Bli medlem

Vill du bli medlem?

Man blir medlem genom att betala in till vårt plusgirokonto 19 60 94-7
“Botaniska Sällskapet”
. Var noga med att ange tydligt vems avgift det är.

Medlemsavgift per kalenderår:

  • 200:- för ordinarie medlem
  • 50:- för familjemedlem (får information via ordinarie medlem, ingen egen Daphne).

Medlemsförmåner: våra kurser, tidskriften Daphne och vissa aktiviteter är enbart för medlemmar. De flesta aktiviteter är alla välkomna till.

OBS! Skicka också som ny medlem in dina uppgifter till oss via kontaktformuläret, via mail eller per vanlig post på KONTAKT-knappen nedan. (Om du inte meddelar oss annorlunda kommer vi att använda din email-adress för utskick om BSIS olika aktiviteter.)

Scroll to Top