OM BSIS

Korskovall

Vad är Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS)?

Botaniska Sällskapet i Stockholm är en ideell förening för botanikintresserade. Föreningen har gamla anor. Sällskapet grundades 1882 av Veit Wittrock som var botanikprofessor och föreståndare för Bergianska Trädgården i Stockholm. Vårt fokus är vilda växter, både blomväxter och “kryptogamer”. Vårt verksamhetsområde är främst Stockholms och Sörmlands län. Föreningen har knappt tvåhundra medlemmar.

Vad vi gör:

  • Vi anordnar exkursioner i botaniskt intressanta områden, arrangerar föredrag och sällskapsträffar.
  • BSIS ger ut den botaniska tidskriften Daphne som kommer ut två gånger per år.
  • Vi driver eller stöder växtinventeringar.Vi odlar ett kontaktnätverk med mycket expertkompetens som växt under årens lopp.
  • Vi ansvarar också för Floraväktarna i Stockholms och Sörmlands län.

Vill du bli medlem?

Man blir medlem genom att betala in till vårt plusgirokonto 19 60 94-7
“Botaniska Sällskapet”
. Var noga med att ange tydligt vems avgift det är.

Medlemsavgift per kalenderår:

  • 200:- för ordinarie medlem
  • 50:- för familjemedlem (får information via ordinarie medlem, ingen egen Daphne).

Medlemsförmåner: våra kurser, tidskriften Daphne och vissa aktiviteter är enbart för medlemmar. De flesta aktiviteter är alla välkomna till.

OBS! Skicka också som ny medlem in dina uppgifter till oss via kontaktformuläret, via mail eller per vanlig post på KONTAKT-knappen nedan. (Om du inte meddelar oss annorlunda kommer vi att använda din email-adress för utskick om BSIS olika aktiviteter.)

Scroll to Top