Litteratur - övrigt

Stockholmstraktens växter

Erik Almquist och Erik Asplund, Stockholmstraktens växter, “Förteckning över fanerogogamer och kärlkryptogamer med fyndorter och frekvensuppgifter utgiven av Botaniska Sällskapet i Stockholm, andra upplagan, Stockholm 1937.

Stockholmstraktens växter, 1937

Växternas latinska namn

Förklaringar av latinska och grekiska ord
sammanställd av Raoul Iseborg. Utgiven av Botaniska Sällskapet i Stockholm 1996.

Växternas latinska namn, Iseborg

Latinska uttalsregler och betoningsregler

Sammanställda av Raoul Iseborg 1993.

Latinska uttalsregler och betoningsregler, Iseborg

Scroll to Top