Styrelse BSIS

Bo Eknert

Ordförande

bo@botaniskasallskapet.org

Yolanda Karlsson

Vice ordförande

yolanda@botaniskasallskapet.org

Liam  Sebestyén

Sekreterare

liam@botaniskasallskapet.org

Jan Andersson

Kassör

Floraväktaransvarig

jan@botaniskasallskapet.org

Mira Rawet

Chefredaktör Daphne

mira@botaniskasallskapet.org

Matilda Arnell

Ledamot

matilda@botaniskasallskapet.org

Sara Lundqvist

Ledamot

sara@botaniskasallskapet.org

Jon Risfelt

Ledamot

jon@botaniskasallskapet.org

Birgitta Sang

Ledamot

birgitta@botaniskasallskapet.org

 

 

 

Valberedning

Anders Erixon

Henry Gudmundson

Niklas Johansson

Revisorer

Britta Ahlgren

Christina Stenberg

Revisorssuppleanter

Gabriel Ekman

Sten Hellqvist

BSIS Stadgar

Stadgarna antogs vid årsmötet 29 mars 2022 samt vid ett extra årsmöte 8 november 2022.

Stadgar – Botaniska Sällskapet i Stockholm

Scroll to Top