botaniskasallskapet.org

Exkursion till Runmarö

8 juni 2024. Exkursionen var ett samarrangemang med Upplands Botaniska förening. Fint försommarväder. Cirka 25 medlemmar från Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening besökte Runmarö i Stockholms skärgård för en heldags botaniserande med fokus på kalkhälls- och kalkfuktängsflora. Utgångspunkten var Långvik och därefter vidtog en rundvandring ut mot Näsudden på norra sidan av […]

Exkursion till Runmarö Read More »

Floraväktarhelg 18-19 maj

Floraväktarhelgen ägde rum 18-19 maj 2024. Då var som vanligt alla välkomna, både nya och erfarna floraväktare. Fokus var att floraväkta (vanlig) backsippa speciellt som arten under 2024 är en nationell fokusart för floraväkteriet. Dessutom besökte vi lokaler för ryl och knärot. Vi delade in oss i en nordlig grupp som leddes av Jan Andersson,

Floraväktarhelg 18-19 maj Read More »

Vårkollen. Täby prästgårdsmark.

1 maj 2024. Yolanda Karlsson visade oss runt i Täby prästgårdsmarks naturreservat, strax öster om Täby kyrkby. Exkursionen var också en del i evenemanget Vårkollen som Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för. Vi tittade på backsippor och många andra ängs- och hagmarksväxter, men också en del skogsväxter. Ett varierande landskap med många fornminnen. Vädret var utmärkt

Vårkollen. Täby prästgårdsmark. Read More »

Emil V. Nilsson: “Rävbacken”

Den 24 april höll Emil V. Nilsson ett föredrag  “Rävbacken – från granskog till öppen ängs- och hagmark”. Föredraget ägde rum vid Stockholms Universitet i Frescati, Stockholm. “Rävbacken”, en fyra fotbollsplaner stor åkerholme i Uppland, var helt igenvuxen av gran när Emil Nilsson tillsammans med familj och grannar för tio år sedan bestämde sig för

Emil V. Nilsson: “Rävbacken” Read More »

Scroll to Top