Botanikdagarna 2023 i Sörmland

Varje år genomför Svenska Botaniska föreningen i samarbete med en lokal botanikförening Botanikdagarna i något svenskt landskap. År 2023 var det dags för Sörmland och BSIS blev den lokala botanikföreningen. Botanikdagarna pågick under 5-9 juli, med start på kvällen 5/7 och avslutning 9/7. Under tre intensiva dagar, 6/7 – 8/7, åkte vi omkring med buss och besökte botaniskt intressanta områden. Områdena väljs oftast ut för att visa upp typiska biotoper och växter i respektive landskap.  En av dagarna var vi på Utö och fick njuta av Skärgården med kalkgynnad flora. En annan dag besökte vi Tullgarnsområdet med dess frodiga lundar, havsstrandängar och kärr, samt också parken kring Tullgarns slott. Den tredje dagen var vi omkring Nyköping och fick bekanta oss med ängs- och hagmarker, och rikkärr. Vår förläggning under dagarna var Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Vi var totalt sextiofem deltagare. Bilden ovan är från Sjösakärren nära Nyköping, ett orkidérikt extremrikkärr.

Läs gärna den broschyr som delades ut till deltagarna.

En rapport från Botanikdagarna finns också i Daphne 2023:2 skriven av Bo Eknert.

Alla arter som visades upp är också införda i Artportalen.

Scroll to Top