Årsmöte 2024

21 mars. Ordförande Bosse Eknert inleder BSIS Årsmöte 2024.

Årsmötet ägde rum i Stockholms Universitets lokaler för Biologisk grundutbildning (BIG). Som en del av årsmötet diskuterades den kommande säsongens program, och de närvarande kom upp med många kreativa förslag för styrelsen att fundera över. Utflyktsguiden för Uppland som är planerad var en annan fråga som var uppe för diskussion. Vidare behövs finansiering av flera olika lokalfloraprojekt och styrelsen tog på sig att utreda detta. Två nya styrelseledamöter valdes in i styrelsen, Jon Risfelt och Liam Sebestyén. Anders Erixon avgick och avtackades av styrelsen. Avslutningsvis presenterades den nya websidan av Jan Andersson.

Dagordning för Årsmötet

Verksamhetsberättelse för 2023

Scroll to Top