Floraväktarmöte

13 mars 2024. Floraväktarmötet genomfördes denna gång via webben och hade 30 deltagare. Vi planerade säsongens aktiviteter, presenterade årets fokusarter, och mycket annat. Är du intresserad av floraväkteri: titta i fliken “Floraväktarna”.

Varje år utses några arter som floraväkteriet fokuserar speciellt på. En av arterna detta år är en liten sällsynt ormbunke: rutlåsbräken, Botrychium matricariifolium. Många av lokalerna ligger ganska otillgängligt ute i Skärgården och det behövs båt för att nå dem. Under 2024 är det en av våra trevliga utmaningar att besöka så många som möjligt av lokalerna och räkna bestånden (om de finns kvar) och bedöma om det finns något hot mot lokalerna. Allt förs sedan in i Artportalen, www.artportalen.se.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top