Vårkollen. Täby prästgårdsmark.

1 maj 2024. Yolanda Karlsson visade oss runt i Täby prästgårdsmarks naturreservat, strax öster om Täby kyrkby. Exkursionen var också en del i evenemanget Vårkollen som Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för. Vi tittade på backsippor och många andra ängs- och hagmarksväxter, men också en del skogsväxter. Ett varierande landskap med många fornminnen. Vädret var utmärkt och kändes nästan som sommar. I bilden ovan berättar Yolanda om reservatet vid en anslagstavla. Yolanda är kommunekolog i Täby kommun. Fyra deltagare.

Ett varierande ängs- och hagmarkslandskapet avbrutet av skogsbackar och på vissa ställen våtmarker (varav några anlagda). Tyvärr hade vildsvinen rotat runt ordentligt i området, vilket syns till vänster i bilden. Vi hittade också tallticka i en gammal tall.

Scroll to Top