Exkursion till Runmarö

8 juni 2024. Exkursionen var ett samarrangemang med Upplands Botaniska förening. Fint försommarväder. Cirka 25 medlemmar från Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening besökte Runmarö i Stockholms skärgård för en heldags botaniserande med fokus på kalkhälls- och kalkfuktängsflora. Utgångspunkten var Långvik och därefter vidtog en rundvandring ut mot Näsudden på norra sidan av Runmarö under eminent guidning av Anders Erixon, Henry Gudmundsson och Mira Rawet. Artlistan blev diger med många fina orkidé-observationer och flertalet växter anpassade till just skärgårdsmiljön som strandgråbo och strandgroblad. Bland andra spännande fynd kan nämnas murruta, lupinväpplig, aklejruta, stor frossört, bergklint och mycket annat (inklusive några kulturspridda arter)! Lunch och fika avnjöts i härlig skärgårdsmiljö .

Text och foton: Jon Risfelt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top