Vitmossexkursion

Den 28 oktober 2023 gjorde vi en exkursion till naturreservatet Långviksträsk på Ingarö för att titta på och inventera vitmossor. Ledare var Michael Löfroth. Området bestod av stora myrmarker. Vissa delar bestod av gles tallsumpskog medan andra delar var öppna. Åtminstone ett femtondal arter av vitmossor hittades. Bilden ovan visar Sphagnum girgensohnii, granvitmossa.

Tallsumpskog med intressanta vitmossor
Rostvitmossa, Sphagnum fuscum

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top